Judo.MD 2022 * 2 и 3 /TATAMI * CRM U-21 (20.02.2022)2 - татами

77 ПОЕДИНОК
   

Judo.MD 2022 * 69 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FILE0055
 
Judo.MD 2022 * 68 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FILE0054
 
Judo.MD 2022 * 67 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FI020055
 
Judo.MD 2022 * 66 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FI020054
 
Judo.MD 2022 * 65 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HDV 0004
 
Judo.MD 2022 * 64 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HDV 0003
 
Judo.MD 2022 * 63 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FI010055
 
Judo.MD 2022 * 62 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HDV 0002
 
Judo.MD 2022 * 61 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) FI010054
 
Judo.MD 2022 * 60 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HDV 0004
 
Judo.MD 2022 * 59 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD080004
 
Judo.MD 2022 * 58 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD070004
 
Judo.MD 2022 * 57 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD060004
 
Judo.MD 2022 * 56 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD050004
 
Judo.MD 2022 * 55 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD040004
 
Judo.MD 2022 * 54 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD030004
 
Judo.MD 2022 * 53 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD020004
 
Judo.MD 2022 * 52 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD010004
 
Judo.MD 2022 * 51 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HDV 0001
 
Judo.MD 2022 * 50 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD030001
 
Judo.MD 2022 * 49 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD020004
 
Judo.MD 2022 * 48 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD020001
 
Judo.MD 2022 * 47 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD010004


Judo.MD 2022 * 46 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD010003
 
Judo.MD 2022 * 45 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD010002
 
Judo.MD 2022 * 44 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) HD010001


3 - татами

Judo.MD 2022 * 81 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0009
 
Judo.MD 2022 * 80 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0008
 
Judo.MD 2022 * 79 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0007
 
Judo.MD 2022 * 78 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0006
 
Judo.MD 2022 * 77 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0005
 
Judo.MD 2022 * 76 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0004
 
Judo.MD 2022 * 75 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0003
 
Judo.MD 2022 * 74 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0002
 
Judo.MD 2022 * 73 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0004
 
Judo.MD 2022 * 72 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0003
 
Judo.MD 2022 * 71 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0002
 
Judo.MD 2022 * 70 * U-21 juniori * Campionatul Moldova (20.01.2022) IMAG0001