Judo.MD 2023 * информация о передаче спортсменов.

4. REGU…23.pdf1.

1Cerere-de-i mprumut.doc1.

2Acord-de-tr ansfer.doc

1.Cerere-de-tr ansfer.doc


 Уважаемые Коллеги, Вам прилагается информация о передаче спортсменов. 

Передача спортсменов на территорию Молдовы осуществляется с координацией FJM по просьбе спортсмена с письменного согласия двух клубов, а именно клуба, который его уступает, и клуба, который его принимает, и согласия родителей/опекунов, спортсменам, не достигшим 18 лет.
Соглашение о передаче вместе с запросом на перевод подается в FJM для работы.
Перевод спортсменов может потребоваться в любое время года.
Передача вступает в силу после получения одобрения FJM.
FJM может утвердить перевод спортсмена из одного филиала в другое без письменного согласия клуба, когда спортсмену не исполнилось 18 лет и он поселился вместе со своей семьей в другом месте. 
В этой ситуации запрос на перевод будет сопровождаться подтверждающими документами. * 
Прилагается: договор о сотрудничестве; запрос на перевод; соглашение о передаче. 

Всем хорошего дня !С уважением FJM

Stimați Colegi,
 
Vă transmit atașat informația privind transferul sportivilor și anexele de rigoare.
 
Transferul sportivilor pe teritoriul Moldovei se face cu coordonarea  FJM, la cererea sportivului, cu acordul scris al celor doua cluburi, respectiv clubul care-l cedeaza si clubul care-l preia si acordul parintilor/tutorelui, la sportivii care nu au implinit 18 ani. 
Acordul de transfer , împreună cu cererea de transfer, se depun la FJM, pentru operare. 
Transferul sportivilor se poate solicita în orice perioada a anului. 
Transferul intră în vigoare dupa ce primeste aprobarea FJM.
FJM poate aproba și anula transferul unui sportiv de la o sectie afiliată la alta, fara acordul scris al clubului, în situatia cand sportivul nu a implinit 18 ani si si-a stabilit domiciliul împreuna cu familia, în altă localitate. În această situație cererea de transfer va fi insoțită de acte confirmative.

 
*Se anexează: Contract de Colaborare; Cerere de transfer; Acord de transfer.
 
O zi bună tuturor ! FJM