Judo.MD 2023 * ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (до 18 лет)


1.Regulament CADE…3.docx


2. Model Oferta CADE…23.doc


Campionatul Republicii Moldova la Judo Juniori U18 se va desfăşura la data de 12 februarie 2022, în sala sportivă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport( str. A. Doga  22), ora 10:00. Cît mai curînd posibil transmitem Regulamentul concursului avizat de Ministerul Educației și Cercetării. Programul concursului 
DataTimpActivitateaLocația
 
 
 
11 Februarie
     Sîmbătă
11.30 – 12.30Comisia tehnicăet. 1, auditoriul 111, USEFS
12.30 13.00      Cântar oficial toate categoriile
– Toleranța 0,500 kg
 
Vestiar F/B, USEFS
 
13:30 -14:00Tragerea la sorti.et. 1, auditoriul 111, USEFS
 
 
12 Februarie
    Duminică

COMPETIȚIE TOATE CATEGORIILE

Sala Sportivă
10:00F. : -40kg, -44kg, - 48kg,  -52kg,       -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
 B. : - 46 kg, - 50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg
USEFS
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
15:00 – 16:00Ceremonia de DeschidereSala Sportivă
 Bloc FinalSala Sportivă
 
* În dependență de numărul participanților la concurs, sunt posibile modificări în program.
 •    În conformitate cu prevederilor Statutului FJM, ediția 2022, Cap.V, art.5.1. “autoritățile și instituțiile publice, întreprinderile de stat și municipale nu pot constitui asociaţii obşteşti și nu pot deveni membri ai asociațiilor obștești…”, cotizația anuală de membru în valoare de 150€ (echivalentul în MDL la cursul din ziua respectivă) pentru anul 2023, poate fi achitată doar de cluburile sportive membre ale FJM, sau de către 1 reprezentant al secției /grupei de judo din cadrul scolilor sportive anterior membre ale Federației. •    De asemenea, pentru acreditarea sportivilor la Campionat, se achită judobase intern pentru sportivi/antrenori, în valoare de 200 lei /anul 2023.Termen limită pentru achitare (06.02.2023) !Ofertele de concurs se prezintă în format WORD, pînă la 06 FEBRUARIE 2023 (termen limită), orele 17.00, la adresa electronică e-mail:  judomd2016@mail.ru Arbitru principal: Midrigan Viorel                            mob.068873887                Secretar principal: Bocan Vadim                            mob.069373926               Multă baftă tuturor !

Чемпионат Республики Молдова по дзюдо до 18 лет пройдет 12 февраля 2022 года в спортивном зале Государственного Университета физкультуры и спорта( ул. Пушкина). А. Дога 22), 10: 00.

 
Программа конкурса
 
ДатаВремяДеятельностьРасположение
 
 
 
11 февраля
Суббота
11.30 – 12.30Техническая комиссияet. 1, аудитория 111, USEFS
12.30 – 13.00Официальные Весы все категории
- Толерантный0,500 кг
 
Раздевалка F/ B, USEFS
 
13:30 -14:00Жеребьевка.et. 1, аудитория 111, USEFS
 
 
12 февраля
Воскресенье

КОНКУРС ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Спортивный Зал
10:00F. :- 40 кг, - 44 кг, - 48 кг, - 52 кг, -57 кг, -63 кг, - 70 кг, +70 кг
 B. :- 46 кг, - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 66 кг, -73 кг, -81 кг, - 90 кг, + 90 кг
USEFS
Татами 1
Татами 2
Татами 3
15:00 – 16:00Церемония открытияСпортивный Зал
 Окончательный БлокСпортивный Зал
 
* В зависимости от количества участников конкурса возможны изменения в программе.
 
• В соответствии с положениями Устава FJM, выпуск 2022 г., гл. 2022.V, арт.5.1. "государственные и муниципальные органы власти и учреждения, государственные и муниципальные предприятия не могут создавать общественные ассоциации и не могут стать членами общественных ассоциаций...", ежегодный членский взнос в размере 150 евро (эквивалент в MDL на дневном курсе) за 2023 год может быть оплачен только спортивными клубами-членами FJM или 1 представителем секции / группы дзюдо в спортивных школах, ранее входивших в Федерацию.
* Также за аккредитацию спортсменов к чемпионату оплачивается  для спортсменов / тренеров на сумму 200 леев / 2023 год.

Срок оплаты (06.02.2023)!
Конкурсные предложения представлены в формате WORD до 6 февраля 2023 года (крайний срок), 17.00 часов, по электронной почте: judomd2016@mail.ru
 
Главный судья: Мидриган Виорел моб.068873887                
Главный секретарь: Бокан Вадим моб.069373926  
             


Удачи всем !