Judo.MD 2023 docunent * Regulamentul competitional pentru anul 2023

скачать документ

Pre§edintele FJM
Andrei GOLBAN

Regulamentul  competitional pentru anul 2023

♦>  Seniori cun 2007 

(avind 15 ani calendaristici) si mai mari 

Masculin:  -60kg., -66kg., -73kg., -81kg., -90kg., -100kg., +100kg.
Feminin:  -48kg., -52kg., -57kg., -63kg., -70kg., -78kg., +78kg

-  La  nivel  Seniori  ,  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj  FIJ/EJU).
Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :
Seniori; 


---------------------------------------------------------------------------

❖   Tineret U23. 

      a.n 2001- 2008

Masculin  :  -60kg., -66kg., -73kg., -81kg., -90kg., -100kg., +100kg. 
Feminin  :  -48kg„ -52kg„ -57kg., -63kg., -70kg„ -78kg„ +78kg

-  La  nivel  Tineret  U23  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza (conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Tineret =  U23; 

---------------------------------------------------------------------------

❖  Juniori U21

     a.n 2003 -2008

Masculin.: -55kg.,-60kg., -66kg., -73kg., -81kg., -90kg.,-100kg, +100kg 
Feminin  :  -44kg.,-48kg., -52kg., -57kg., -63kg., -70kg., -78kg, +78kg

-  La  nivel  Juniori  U21  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza (conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).
Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Juniori 1  = Jimiori (U21); 

---------------------------------------------------------------------------
❖   Cadeti U-18 

      a.n 2006-2008

Masculin.: -50kg., -55kg.,-60kg., -66kg., -73kg., -81kg., -90kg.,+90kg. 
Feminin  :  -40kg.,-44kg.,-48kg., -52kg., -57kg., -63kg., -70kg., +70kg

-  La  nivel  cadeti  U18  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Juniori 2   =   Cadeti (U18);

----------------------------------------------------------------------------
❖   Copii U-16

      a.n. 2008-2009 

Masculin: 42, 46,50,55,60,66,73,81, +81kg.
Feminin: 36,40,44,48,52,57,63,+63kg.

La  nivel  copii  U/16  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Juniori 3  =  U/16; 

 
----------------------------------------------------------------------------

❖   Copii U-15

     a.n. 2009-2010

Masculin: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73kg.
Feminin:  32,36,40,44,48,52,57,63,+63kg.


-  La  nivelul  copii  U/15  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului  de  arbitraj  FIJ),  din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, 

Golden Score maxi mum-2 minute.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Juniori 4 =  U/15; 


----------------------------------------------------------------------------

❖   Copii U-14 

      a.n.  2010-2011 

Masculin: 30, 34,38,42,46,50,55,60,66, +66 kg 
Feminin: 29, 32, 36,40,44,48,52,57,+57kg.


-  La  nivelul  copii  U/14  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului  de  arbitraj  FIJ),  din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile  de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, 

Golden Score maximum 2 minute.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Copii 1  =  U/14; 

----------------------------------------------------------------------------

❖   Copii U-13 

      a.n. 2011-2012.


Masculin: 27,30,34,38,42,46,50,55,60,+60kg. 
Feminin: 26,29,32,36,40,44,48,52,57,+57kg.

-  La  nivelul  copii  U/13  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului de  arbitraj  FIJ),  din Ne  Waza nu  sunt  permise  tehnicile de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, 

Golden Score maximum 2 minute.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Copii 2   =   U/13;


----------------------------------------------------------------------------
❖   Copii U-12 

      a. n. 2012 - 2013.

Masculin: 24, 27,30,34,38,42,46,50,55,+55kg.
Feminin: 23,26,29,32,36,40,44,48,52,+52kg.


-  La nivelul  copii  U/12  din Nage  Waza nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Ne Waza nu sunt permise tehnicile de Shime Waza si Kansetsu Waza.

Lupta va dura 2 minute, 
Golden Score maximum  1  minut.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Copii 3  =  U/12; 

----------------------------------------------------------------------------
❖   Copii U-11

      a.n. 2013-2014.

Masculin: 22,24,27,30,34,38,42,46,50,+50kg.
Feminin: 21,23,26,29,32,36,40,44,48,+48kg.

-  La nivelul  copii U/11  din Nage  Waza nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile de Shime Waza  si Kansetsu  Waza. 

Lupta va dura 2 minute, 
Golden Score maximum  1  minut.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Copii 4   =   U/11; 

----------------------------------------------------------------------------
♦>  Copii U-10 

     a.n. 2014-2015.

Masculin: 20,22,24,27,30,34,3 8,42,46+46kg.
Feminin: 21,23,26,29,32,36,40,44,48,+48kg

-  La  nivelul  copii  U/10 din Nage  Waza  nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Ne Waza nu sunt  permise tehnicile de Shime W aza si Kansetsu W aza. 

Lupta va dura 1  minut 30 secunde, 
G
olden Score maximum  1  minut.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Copii 5  =  U/10; 

-----------------------------------------------------------------------------
❖   Copii U-9 

      a.n. 2015-2016.

Masculin:  18,20,22,24,27,30,34,38,42,+42kg.
Feminin:  19,21,23,26,29,32,36,40,44,+44kg


-  La nivelul  copii  U/9  din Nage  Waza  nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Nc Waza nu  sunt  permise tehnicile de Shime Waza §i Kansetsu Waza.
Lupta va dura  1  minut 30 secunde, 
Golden Score maximum  1  minut.

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :
Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:
Copii 6   =   U/9 

-----------------------------------------------------------------------------

Nota:
Categorii de varsta oficiale internalionale si corespondenta lor in legislatia din Moldova :
Seniori; 

Tineret =  U23; 
Juniori 1  = Jimiori (U21); 
Juniori 2   =   Cadeti (U18);

Categorii de varsta conforme legislatiei nationale:

Juniori 3  =  U/16; 
Juniori 4 =  U/15; 
Copii 1  =  U/14; 
Copii 2   =   U/13;

Copii 3  =  U/12; 
Copii 4   =   U/11; 
Copii 5  =  U/10; 
Copii 6   =   U/9

-------------------------------------------------------------------------------

Tehnicile admise in  cadrul competitiilor  nationale si  internationale  pentru categoriile de varsta, 
dupa cum  urmeaza  :

-  La  nivel  Seniori  ,  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj  FIJ/EJU).


-  La  nivel  Tineret  U23  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


-  La  nivel  Juniori  U21  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


-  La  nivel  cadeti  U18  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


La  nivel  copii  U16  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  si  Ne  Waza 
(conform regulamentului de arbitraj FIJ/EJU).


-  La  nivelul  copii  U15  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului  de  arbitraj  FIJ),  din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, Golden Score maxi mum-2 minute.


-  La  nivelul  copii  U14  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului  de  arbitraj  FIJ),  din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile  de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, Golden Score maximum 2 minute.


-  La  nivelul  copii  U13  se  accepta  executarea  tuturor  procedeelor  din  Nage  Waza  (conform 
regulamentului de  arbitraj  FIJ),  din Ne  Waza nu  sunt  permise  tehnicile de  Kansetsu  Waza. 
Lupta va dura 3 minute, Golden Score maximum 2 minute.


-  La nivelul  copii  U12  din Nage  Waza nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Ne Waza nu sunt permise tehnicile de Shime Waza si Kansetsu Waza. Lupta va 
dura 2 minute, Golden Score maximum  1  minut.


-  La nivelul  copii U ll  din Nage  Waza nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Ne Waza nu  sunt  permise  tehnicile de Shime Waza  si Kansetsu  Waza.  Lupta va 
dura 2 minute, Golden Score maximum  1  minut.


-  La  nivelul  copii  U10 din Nage  Waza  nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
W;aza, din Ne Waza nu sunt  permise tehnicile de Shime W aza si Kansetsu W aza.  Lupta va 
dura 1  minut 30 secunde, Golden Score maximum  1  minut.


-  La nivelul  copii  U9  din Nage  Waza  nu  sunt  permise  tehniceie  de  pe  genunchi  si  Sutemi 
Waza, din Nc Waza nu  sunt  permise tehnicile de Shime W^aza §i Kansetsu Waza. Lupta va 
dura  1  minut 30 secunde, Golden Score maximum  1  minut.