Judo IJF si FJM * ВАЖНО !!!

Важно !!!
 
В соответствии с положениями раздела 4.1. в соответствии с правилами организации и спорта IJF (IJF SOR) Международная федерация дзюдо (IJF) постановила, 
что дзюдоист (кадеты до 18 лет, юниоры до 21 года, молодежь и пожилые люди) 
не имеет права участвовать в соревнованиях по любому боевому спорту, кроме дзюдо, 
если спортсмен не подает заявку в Национальную Федерацию, 
чтобы быть исключенным из дзюдо для перехода в другой вид спорта.
 

В этом контексте FJMoldova выступает с просьбой, 
чтобы каждое спортивное учреждение, тренер, спортсмен соответствовали правилам IJF. 

В то же время на заседании Косилиума Федерации от 05.12.2022 были выданы предупреждения тренерам, дзюдоист которых участвовал в соревнованиях в самбо. 
В связи с этим, согласно решению Совета, было принято решение о запрете участия дзюдоиста (кадеты до 18 лет, юниоры до 21 года, молодежь и старшие) 
в соревнованиях других спортивных жанров.
 
Кроме того, обратите внимание, что татами (дзюдо ковер), предлагаемые Федерацией, 
используются только для занятий / мероприятий по дзюдо ! 
Запрещается использовать их в интересах других спортивных соревнований !!!
 
С уважением,
FJM


Important !
 
În conformitate cu prevederile din Secțiunea 4.1. din Regulile de organizare și sport IJF (IJF SOR), Federația Internațională de Judo (IJF) a decretat că Judoka (cadeți U18, juniori U21, tineret și seniori) nu este autorizat să participe la o competiție a oricărui sport de luptă, altul decît Judo, cu excepția cazului cînd sportivul depune cerere la Federația Națională de a fi exclus de la judo pentru a se transfera la alt gen de sport.
 
În acest context, intervenim cu rugămintea ca fiecare instituție sportivă, antrenor, sportiv să se conforme regulilor IJF. Totodată, la Ședința Cosiliului Federației din 05.12.2022, au fost emise avertizări antrenorilor a căror Judoka au participat la Competiția la sambo. În acest sens, conform deciziei Consiliului, s-a hotărît interzicerea participării Judoka (cadeți U18, juniori U21, tineret și seniori) la competiții ale altor genuri de sport.
 
Totodată, atenționăm că suprafețele de tatami (covor judo) oferite de Federație, se utilizează DOAR pentru orele/evenimentele la Judo  ! Se interzice utilizarea acestora în avantajul altor probe sportive !
 
Cu respect,
FJM
---