..... # LUPTA NAŢIONALĂ „Trântă” * Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova (ANII 2014-2017)

..... # LUPTA NAŢIONALĂ „Trântă” * Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova (ANII 2014-2017)

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

CLASIFICAŢIA SPORTIVĂ UNICĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 
(ANII 2014-2017)

Alcătuitori: 

Octavian BODIŞTEANU, Octavian BUCATARI, Vitalie SAVCIUC 

Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova (CSURM) include 
regulamentul, cerinţele şi normele de categorie, condiţiile de îndeplinire şi conferire a

LUPTA NAŢIONALĂ „Trântă” 

Maestru al sportului - să îndeplinească una din cerinţele de mai jos: 
- să se claseze de două ori pe locul I la campionatele naţionale, seniori; 
- să se claseze pe locul I la campionatele naţionale şi de trei ori să devină 
premiant la turneele republicane de seniori; 
- să se claseze de patru ori pe locurile premiante la campionatele naţionale, 
seniori. 

Candidat în maeştri ai sportului:
- să se claseze pe locul II-III la Campionatul naţional, seniori; 
- să se claseze pe locurile I-II la Campionatul naţional universitar ; 
- să se claseze pe locul I la Campionatul naţional de tineret; 
- să se claseze de două ori pe locurile II-III la Campionatul naţional de 
tineret; 
- să se claseze pe locul I la turneele naţionale de seniori ale FNTRM; 
- să se claseze de două ori pe locurile II-III la turneele naţionale de seniori 
ale FNTRM. 

Categoria I: 
- să se claseze pe locurile IV-VII la Campionatul naţional, seniori; 
- să se claseze pe locul II-IV la Campionatul naţional de tineret; 
- să se claseze pe locurile III-V la Campionatul naţional universitar; 
- să se claseze pe locul I-II la Campionatul naţional de cadeţi; 
- să se claseze de două ori pe locul I la turneele naţionale de tineret ale 
FNTRM; 
- să se claseze de două ori pe locul I la turneele naţionale de cadeţi ale 
FNTRM; 
- să se claseze pe locurile I-II la Campionatul mun. Chişinău, seniori; 
- să se claseze pe locul I la Campionatul mun. Chişinău de tineret; 
- să se claseze de două ori pe locurile II-III la Campionatul mun. Chişinău 
de tineret; 
- să se claseze pe locurile I-III la turneele naţionale de seniori a FNTRM. 
- să se claseze de două ori pe locul IV la turneele naţionale de seniori a 
FNTRM. 

Categoria a II-a: 
- să se claseze pe locurile I-V la turneele raionale deschise (seniori); 
- să se claseze pe locurile III-IV la Campionatul mun. Chişinău (seniori); 
- să se claseze pe locul III la Campionatul mun. Chişinău (tineret); 
- să se claseze pe locul III la Campionatul naţional (cadeţi); 
- să se claseze pe locurile I-III la Campionatul raional (seniori); 
- să se claseze pe locurile I-III la Campionatele deschise ale cluburilor şi 
şcolilor sportive (tineret); 
- să se claseze pe locul III la turneele naţionale de cadeţi a FNTRM. 

Categoria a III-a: 
- să se claseze pe locurile IV-V la Campionatul raional (seniori); 
- să se claseze pe locul IV la Campionatele cluburilor şi/sau şcolilor 
sportive (tineret); 
- să se claseze pe locurile IV-V la Campionatul naţional (cadeţi); 
- a participa la cel puţin 5 competiţii gen, campionat şcolar sau 
campionat al clubului sportiv, competiţii consacrate sărbătorilor sportive 
şi celor naţionale (la premiul „Cucoşul viu”, „Berbecul viu”) şi să obţină 
10 victorii pe durata a doi ani de la sportivi de diferită categorie. 

Categoria I (juniori) : 
- să se claseze pe locurile IV-V la turneele naţionale de cadeţi ale FNTRM; 
- să se claseze pe locurile I-III la campionatele raionale; 
- să se claseze pe locurile I-III la campionatele mun. Chişinău; 
- să se claseze pe locul III la campionatele deschise ale şcolilor, cluburilor 
sportive. 

Categoria a II-a (juniori) : 
- să se claseze pe locurile I-II la Campionatul şcolilor sportive. 

Categoria a III-a (juniori): 
- să participe la cel puţin trei competiţii şi să obţină cel puţin 6 victorii, pe 
durata unui an, competiţii de nivelul Campionatelor şcolilor sportive sau 
Cluburilor sportive sau competiţii consacrate sărbătorilor sportive şi celor 
naţionale (premiul „Cucoşul viu”).


REGULAMENTUL 
privind Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova (CSURM) 
pe anii 2014-2017 

Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova este un act normativ în 
domeniul culturii fizice şi sportului, care determină condiţiile şi ordinea conferiri 
titlurilor şi categoriilor sportive în Republica Moldova. 


I. SARCINILE CLASIFICAŢIEI SPORTIVE UNICE A REPUBLICII 
MOLDOVA (CSURM) 
1. Să contribuie la atragerea cetăţenilor Republicii Moldova în practicarea 
activă a sportului, să ridice nivelul de pregătire fizică multilaterală şi al 
măiestriei sportivilor. 
2. Să stabilească normele şi cerinţele de titlu, categorie şi, de asemenea, 
condiţiile de îndeplinire a lor. 
3. Să determine ordinea de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive în 
dependenţă de nivelul dezvoltării sportului naţional şi mondial, de 
sarcinile înaintate faţă de ramurile sportive de profil. 
4. Să contribuie la dezvoltarea şi popularizarea ramurilor de sport şi să 
perfecţioneze sistemul de desfăşurare a concursurilor. 

II. DATE GENERALE 
Titlurile şi categoriile sportive se acordă în ramurile de sport, care sunt 
recunoscute de către autorităţile administrative publice centrale de specialitate 
(AAPCS) şi se practică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Sport – parte componentă a culturii fizice, o sferă specifică de activitate, 
orientată spre dezvoltarea posibilităţilor extreme ale omului în condiţii 
competiţionale şi în procesul sportiv-pedagogic. 
Ramură de sport – ansamblul exerciţiilor fizice sportive şi/sau probelor 
sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite 
şi în condiţii proprii. 
Probă sportivă – ansamblul de exerciţii fizice complexe, specializate 
printr-o tehnică destinată şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o 
ramură de sport, având reguli de concurs specifice şi o performanţă de un 
anumit gen, evaluată după anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsură 
proprii. 
Disciplină sportivă – ansamblul ramurilor şi/sau probelor sportive ale 
căror structură motrice, elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi 
mod asemănător de reglementare, alcătuirea şi evaluarea – concursuri pe 
echipe/individuale – pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de întrecere, cu aceeaşi 
durată, pe acelaşi spaţiu de joc se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi

Probă olimpică – probă sportivă în programul fiecărei ediţii a Jocurilor 
Olimpice. 
Campionat – concurs oficial la o anumită ramură de sport desfăşurat în 
scopul evidenţierii învingătorului – campionului (sportiv, echipă) şi repartizării 
locurilor următoare. 
Concursuri oficiale – concursuri incluse anual în Calendarul acţiunilor 
sportive internaţionale al AAPCS, calendarele organizaţiilor sportive 
internaţionale, calendarele structurilor din Republica Moldova coordonate cu 
federaţiile sportive naţionale de specialitate. 
Rangul concursurilor: Jocurile Olimpice, Jocurile Paralimpice, 
campionatele mondiale, cupele mondiale, campionatele europene, cupele 
europene, Universiada Mondială de Vară, Campionatele Mondiale 
Universitare, concursuri internaţionale după lista aprobată de Comisia 
republicană de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive, universiadele şi 
cupele Republicii Moldova, concursuri republicane locale. 
Normele de titluri şi categorii – sunt exprimate în unităţi liniare, de 
greutate şi de timp (sistemul SI). 
Cerinţele de titluri şi categorii – sunt exprimate în puncte, clasamentul 
la concursurile individuale şi de echipă, număr de victorii asupra adversarilor şi 
atingerea unui anumit rating. 
Categoriile sportive de masă – categoriile I, II, III şi categoriile de 
juniori. 

III. TITLURILE ŞI CATEGORIILE SPORTIVE 
1. În corespundere cu normele şi cerinţele de titluri, categorii ale 
clasificaţiei, sportivilor li se conferă titluri şi categorii sportive. 
Titluri sportive: 
Maestru Emerit al Sportului (se conferă conform cerinţelor stipulate în 
Regulamentul de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive: Lucrător emerit 
în domeniul culturii fizice şi sportului; Antrenor Emerit; Maestru Emerit al 
Sportului, aprobat prin ordinul AAPCS); 
Maestru Internaţional al Sportului (MIS) sau Mare Maestru Internaţional 
(MMI); 
Maestru al Sportului (MS). 
Categorii sportive: 
Candidat în maeştri ai sportului (CMS); 
Categoria I; 
Categoria a II-a; 
Categoria a III-a; 
Categoria I juniori; 
Categoria a II-a juniori; 
Categoria a III-a juniori. 
2. În ramurile de sport practicate de către persoane cu dizabilităţi, sportivilor 
li se conferă următoarele titluri şi categorii sportive. 
Titluri sportive: 
Maestru Internaţional al Sportului (MIS);
Maestru al Sportului (MS). 
Categorii sportive: 
Candidat în maeştri ai sportului (CMS); 
Categoria I; 
Categoria a II-a; 
Categoria a III-a; 
Categoria I juniori; 
Categoria a II-a juniori; 
Categoria a III-a juniori. 
3. Normele şi cerinţele de titulari, categorii se stabilesc în baza 
particularităţilor dezvoltării ramurilor de sport, sexului şi vârstei sportivului. 
Ele sunt determinate de indicii prevăzuţi de clasificaţia din ramurile de sport 
respective. 
În unele sporturi, sunt prevăzute atât norme, cât şi cerinţe de titluri şi 
categorii.

IV. CERINŢELE DE VÂRSTĂ ÎNAINTATE LA CONFERIREA 
TITLURILOR ŞI CATEGORIILOR SPORTIVE 
Grupele de vârstă a participanţilor la concurs – seniori, tineret, juniori – 
sunt determinate de către regulamentul de concurs al federaţiilor internaţionale; 
în ramurile de sport care nu au asociaţii internaţionale – de către regulamentul 
federaţiilor sportive naţionale de profil. 

V. RANGUL CONCURSURILOR PENTRU CONFERIREA 
TITLURILOR ŞI CATEGORIILOR SPORTIVE 
1. Ramurile de sport incluse în CSURM sunt divizate în următoarele grupe: 
- ramurile de sport recunoscute de către Comitetul Internaţional Olimpic 
(CIO) şi incluse în programul olimpic. Concursurile se desfăşoară 
în corespundere cu regulamentele federaţiilor sportive 
internaţionale, recunoscute de către CIO; 
- ramurile de sport, recunoscute de către CIO, însă nu sunt incluse în 
programul olimpic. Concursurile se desfăşoară în corespundere cu 
regulamentele federaţiilor sportive internaţionale, recunoscute de 
CIO; 
- ramurile de sport care nu sunt recunoscute de către CIO, însă au 
federaţii sportive internaţionale. Concursurile se desfăşoară în 
corespundere cu regulamentele federaţiilor sportive internaţionale, 
membri ai cărora sunt federaţiile sportive din Republica Moldova; 
- ramurile de sport, care sunt practicate pe teritoriul Republicii Moldova 
(sporturile naţionale); 
- ramurile de sport aplicative, practicate de către organizaţiile 
departamentale ale Republicii Moldova. 
2. Rangul „Jocuri Olimpice” este determinat de către CIO. Rangurile 
„campionat”, „cupă” (mondial(ă)) sau „turneu internaţional” sunt 
determinate de către federaţiile sportive internaţionale de profil, recunoscute 
de către CIO. 
3. Rangul concursurilor internaţionale la ramurile de sport aplicative şi tehnice 
este atribuit în corespundere cu cerinţele organizaţiilor internaţionale. 
4. Rangurile de „campionat”, „cupă” ale Republicii Moldova se determină prin 
includerea (la propunerea federaţiilor sportive naţionale de profil, 
recunoscute de AAPCS, în corespundere cu legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova) concursurilor respective în Calendarul anual al 
acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale al AAPCS. Concursurile se 
desfăşoară sub egida federaţiilor sportive naţionale de profil în baza 
regulamentelor coordonate cu AAPCS. 
5. Concursuri complexe: jocurile elevilor, juniorilor, tineretului, studenţilor. 
6. Rangul „republican” este atribuit concursurilor incluse în Calendarul anual 
al acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale al AAPCS cu condiţia că în 
fiecare probă participă nu mai puţin de 6 (şase) sportivi (pentru jocurile 
sportive – cel puţin 6 (şase) echipe). 
7. Rangul „local” este atribuit concursurilor incluse în planul acţiunilor 
sportive locale, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. 
8. Rangurile de „campionat”, „cupă” ale asociaţiilor, cluburilor sportive sunt 
atribuite concursurilor organizate de acestea, coordonate cu federaţiile 
sportive naţionale de profil şi incluse în planul calendaristic anual al 
asociaţilor/cluburilor sportive. 

VI. CONDIŢIILE DE CONFERIRE A TITLURILOR ŞI 
CATEGORIILOR SPORTIVE 
1. Titlurile sportive Maestru Internaţional al Sportului; Mare Maestru 
Internaţional; Maestru al Sportului şi categoriile sportive sunt 
conferite sportivilor cetăţeni ai Republicii Moldova. 
2. Titlurile şi categoriile sportive sunt conferite sportivilor care au îndeplinit 
normele şi cerinţele stabilite de către CSURM în concursurile: 
- incluse în Calendarul anual al acţiunilor sportive naţionale şi 
internaţionale al AAPCS, la propunerea federaţiilor sportive 
naţionale de profil; 
- incluse în Calendarul anual al acţiunilor asociaţiilor/cluburilor 
sportive, care se desfăşoară în corespundere cu regulamentele 
aprobate de către federaţiile sportive naţionale şi coordonate cu 
AAPCS; 
- incluse de către administraţia publică locală în planul acţiunilor 
sportive, care se desfăşoară în corespundere cu regulamentul 
despre concursuri. 
3. La examinarea sesizărilor, petiţiilor şi dosarelor parvenite în adresa 
Comisiei republicane de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive 
de la profesori-antrenori sau sportivi, precum şi la autosesizare în 
cazul examinării materialelor din oficiu, comisia este în drept de a se 
pronunţa.

VII. ORDINEA DE CONFERIRE A TITULURILOR ŞI 
CATEGORIILOR SPORTIVE 
Procedura de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive este următoarea: 
1. Solicitantul, în termen-limită de 6 (şase) luni din momentul îndeplinirii 
normei sau cerinţei, depune cerere pe numele conducătorului 
organizaţiei/instituţiei din care face parte. 
2. Organizaţia/instituţia, cu dreptul de a prezenta sportivul, îndeplineşte 
fişa de conferire a titlului/categoriei sportive (conform modelului 
aprobat de AAPCS) şi o înaintează federaţiei sportive naţionale de 
profil spre examinare. 
3. Fişa examinată de federaţie este înaintată Comisiei de conferire a 
categoriilor sportive a administraţiei publice locale. 
4. Fişa şi actele examinate de Comisia administraţiei publice locale se 
depun la Comisia republicană de conferire a titlurilor şi categoriilor 
sportive. 
5. La fişă se anexează: 
- copia cererii solicitantului; 
- procesul-verbal al competiţiilor care atestă îndeplinirea normelor 
sau cerinţelor; 
- copia procesului-verbal al Hotărârii federaţiilor sportive naţionale 
de profil; 
- copia procesului-verbal al Comisiei administraţiei publice locale; 
- copia buletinului de identitate. 
6. Titlurile sportive Maestru emerit al Sportului; Maestru Internaţional al 
Sportului; Maestru al Sportului şi categoria sportivă Candidat în 
maeştri ai sportului se conferă de Comisia republicană de conferire a 
titlurilor şi categoriilor sportive, aprobată prin ordinul AAPCS. 
Categoriile sportive I, II sunt conferite de către Secţiile tineret şi sport 
(municipale, raionale). 
Categoriile sportive: III, I juniori, II şi III juniori sunt conferite de către 
cluburile şi şcolile sportive. 
7. Actele solicitanţilor se examinează la şedinţele comisiilor abilitate în 
termen de până la 3 (trei) luni din ziua înregistrării acestora la 
secretarul Comisiei respective. 
8. Actele examinate la Comisie nu se restituie solicitantului. 
9. În urma examinării actelor de către Comisiile respective, se emite 
ordinul AAPCS sau ordinul administraţiei publice locale privind 
conferirea titlurilor şi categoriilor sportive. 
10. Sportivului, care a îndeplinit un titlu sportiv sau categoria Candidat în 
maeştri ai sportului, i se înmânează de către AAPCS legitimaţia şi 
insigna corespunzătoare. 
11. Administraţia publică locală acordă legitimaţia şi insigna 
corespunzătoare sportivului, care a întrunit cerinţele de conferire a 
categoriilor I, II, şi categoriilor de masă (categoria a III-a; categoria 
I, a II-a şi a III-a juniori).
12. Modelele tuturor legitimaţiilor şi insignelor sunt aprobate de către 
AAPCS. 
VIII. DREPTURILE SPORTIVILOR 
Sportivul are dreptul: 
a) să participe la competiţii în probe, unde poate îndeplini normele sau 
cerinţele CSURM; 
b) să i se confere titluri şi categorii sportive cu condiţia îndeplinirii normelor şi 
cerinţelor de clasificare şi respectării Regulamentului despre concursuri; 
c) să primească legitimaţia şi insigna corespunzătoare. 
Organizaţiile sportive şi conducătorii lor poartă responsabilitate personală 
pentru încălcarea drepturilor sportivilor şi veridicitatea informaţiei prezentate în 
actele pentru conferirea titlurilor şi categoriilor sportive. 

IX. CARNETELE DE CLASIFICARE A SPORTIVILOR, EVIDENŢA 
LOR 
1. Modelele carnetelor de clasificare sunt elaborate şi aprobate de federaţiile 
sportive naţionale în dependenţă de specificul ramurilor de sport, 
coordonate cu AAPCS. 
2. În carnetele de clasificare a sportivilor sunt introduse rezultatele tehnice şi 
locurile obţinute în concursuri, conferirea titlurilor şi categoriilor 
ulterioare şi datele despre trecerea examenului medical (cel puţin de două 
ori pe durata unui an).
Добавить комментарий

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив