Regulamentul Judo.

Articolul 2. Echipamentul 


a) Tabelele 

Pentru fiecare suprafaţă de competiţie trebuie să fie două tabele care indică scorul orizontal, amplasate  în  afara  suprafeţei  de  competiţie,  astfel  încât  să  poată  fi  uşor  observate  de  arbitrii, membrii Comisiei, oficiali şi spectatori. 
 
Tabelele  trebuie  să  fie  aibă  un  dispozitiv  care  indică  penalizările  primite  de  sportivi.  (vezi exemplul din anexă). 
Ori de câte ori se folosesc tabelele electronice, trebuie să existe tabele manuale de rezervă (vezi anexă). 

b) Cronometre 

Trebuie să existe cronometre după cum urmează: 

Durata luptei  1 unul  
Osaekomi   2 două 
De rezervă  1 unul 

Ori de câte ori se folosesc cronometre electronice, cronometrele manuale trebuie folosite în paralel pentru control (vezi anexă). 

c) Steaguri (cronometrori) 

Cronometrorii vor utiliza steguleţele după cum urmează: 

  Galben  oprirea luptei 
  Verde   timpul de fixare 

Nu  este  necesară  folosirea  steguleţelor  galben  şi  verde  dacă  se  foloseşte  un  cronometru electronic cu dispozitiv de afişaj al timpului de luptă şi de fixare. Totuşi aceste steguleţe trebuie să existe în rezervă. 

d)Semnalul sonor de timp  

Trebuie  să  existe  un  clopot  sau  un  dispozitiv  sonor  echivalent  care  să  indice  arbitrului sfârşitul timpului alocat pentru luptă. 

e)Judogi alb şi albastru 

Combatanţii vor purta judogi alb sau albastru. (Primul sportiv strigat va purta judogi alb, iar al doilea va purta judogi albastru.) 

Anexă Articolul 2. Echipamentul 

Poziţia mânuitorilor de tabele, înregistratorilor şi cronometrorilor 

Mânuitorii de tabele, înregistratorii şi cronometrorii trebuie să fie plasaţi în faţa arbitrului. 

Distanţa spectatorilor 

În general spectatorii nu vor fi admişi mai aproape de 3 metri faţă de suprafaţa de competiţie (sau platformă). 
Cronometre şi tabele de punctaj 

Cronometrele  trebuie  să  fie  accesibile  persoanelor  responsabile  cu  întreţinerea  lor  şi  ele trebuie  verificate  cu  regularitate  asupra  acurateţii  atât  la  început  cât  şi  în  timpul  competiţiei. 

Tabelele trebuie să corespundă cerinţelor eaborate de FIJ şi trebuie să fie la dispoziţia arbitrilor la nevoie. 

Cronometrele manuale trebuie să fie folosite simultan cu echipamentul electronic, asigurând continuitatea  în  caz  de  avarie  a  echipamentului  electronic.  Tabelel  manuale  trebuie  să  fie disponibile (în rezervă). 

Tabele manuale 
 
Exemplu: 

Albul a punctat cu Waza-ari şi a fost penalizat cu un Shido.  
Tabele electronice 
 
Exemplu:

Albul a punctat cu Waza-ari şi a fost penalizat cu doi Shido. 
Albastrul a punctat cu Yuko. 


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34