Articolul 1. Suprafaţa de competiţie

Articolul 1. Suprafaţa de competiţie 
 
Suprafaţa  de  competiţie  trebuie  să  fie  de  minim  14m  x  14m  şi  trebuie  să  fie  acoperită  cu 
tatami sau alt material similar acceptabil. 


Suprafaţa de competiţie trebuie să fie împărţită în două zone. 


Suprafaţa interioară se va numi suprafaţa de luptă şi trebuie să fie de cel puţin 8m x 8m şi de 
maxim 10m x 10m. 


Suprafaţa exterioară celei de luptă se va numi suprafaţă de siguranţă şi trebuie să fie de cel 
puţin 3 metri lăţime. 


Suprafaţa de luptă trebuie să aibă o culoare diferită faţă de cea de siguranţă şi trebuie să fie 
un contrast suficient între cele două pentru a nu creea confuzii în situaţiile la marginea suprafeţei de 
luptă. Culorile recomandate sunt cele aprobate de FIJ. 


Suprafaţa de competiţie trebuie să fie fixată pe o podea elastică sau platformă. (vezi anexă). 


Dacă  două  sau  mai  multe  suprafeţe  de  competiţie  alăturate  sunt  folosite,  este  necesară 
utilizarea unei suprafeţe comune de siguranţă de minimum 4 metri. 


Un spaţiu liber de minimum 50 cm trebuie menţinut în jurul suprafeţei de competiţie. 


Anexă Articolul 1. Suprafaţa de competiţie 


Pentru Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Masters suprafaţa de competiţie trebuie 
să fie de 10m x 10m cu o suprafaţa de siguranţă de minim 4 metri. 


Aceasta este o recomandare şi pentru Campionatele Continentale. 


Tatami 


În general măsoară 1m x 2m sau 1m x 1m şi sunt făcute din spumă presată. 
Trebuie să fie tare sub picior şi să aibă proprietatea de a absorbi şocul în timpul Ukemi şi 
trebuie să nu fie nici prea alunecos, nici prea rugos. 


Elementele care formează suprafaţa de competiţie trebuie să fie aliniate, fără spaţii între ele, 
oferind o suprafaţă netedă, fixată astfel încât să nu se deplaseze. 


Specificaţiile tehnice privind Tatami se regăsesc în Anexa 6, “Reguli Tatami FIJ” Regulament 
Sportiv şi de Organizare al Federaţiei Internaţionale de Judo (Regulament Sportiv şi de Organizare 
prescurtat în continuare SOR). 


Platforma 


Platforma  este  facultativă  şi  trebuie  să  fie  confecţionată  din  lemn  rezistent,  elastic  şi 
măsurând aproximativ 18m x 18m şi nu mai mult de 1 metru înălţime (în general 50 cm sau mai 
puţin). (Dacă se utilizează platforma, este recomandat ca suprafaţa de siguranţă să fie lată de 4 
metri împrejurul suprafeţei de competiţie).