Articolul 7. Poziţia şi responsabilităţile arbitrilor judecători (de la masa)

Articolul 7. Poziţia şi responsabilităţile arbitrilor judecători (de la masa) 
 
Cei doi arbitrii judecători vor sta la masa corespunzătoare saltelei unde arbitrează împreună cu  arbitrul  central  cu  care  sunt  conectaţi  prin  căşti  şi  îl  vor  asista  pe  acesta  prin  sistemul  video CARE conform regulii “majorităţii de trei”. 


Dacă  un  arbitru  judecător  observă  că  tabela  este  incorectă,  trebuie  să  atragă  atenţia arbitrului asupra greşelii. 


Un arbitru judecător nu trebuie să preîntâmpine decizia arbitrului central referitor la scor.   


Arbitrii  trebuie  să  părăsească  suprafaţa  de  competiţie  în  timpul  prezentărilor  sau  ale  unor întârzieri mai lungi ale programului.  


Dacă  un  combatant  trebuie  să  îşi  schimbe  orice  parte  a  costumului  în  afara  suprafeţei  de competiţie  sau  dacă  trebuie  să  părăsească  temporar  suprafaţa  de  competiţie  după  începerea meciului dintr-un motiv considerat necesar de arbitrul de centru, doar în circumstanţe excepţionale, un arbitru judecător de la masă trebuie să acompanieze combatantul pentru a nu se întâmpla nicio anomalie. 


Dacă arbitrul judecător care trebuie să acompanieze combatantul nu este de acelaşi sex, un oficial desemnat  de  Directorul  Corpului  de  Arbitrii  va  substitui  arbitrul  judecător  şi va acompania combatantul.