Articolul 15. Începutul luptei

Articolul 15. Începutul luptei.
 
 1. Arbitrul  central  şi  cei  de  la  masă  trebuie  să  fie  întotdeauna  la  locurile  lor  de  început  înainte de sosirea combatanţilor pe suprafaţa de luptă. 


 În competiţiile individuale arbitrul central trebuie să fie la mijloc la 2 metri în spatele liniei de unde încep concurenţii lupta şi va sta cu faţa lacronometrori. Ceilalţi doi arbitrii vor sta pe scaun la 
masa care corespunde saltelei respective. 22 


 În competiţiile pe echipe, înainte de începutul fiecărui meci pe echipe, se va face ceremonia de salut între cele două echipe după cum urmează: 


 a) Arbitrul  central  stă  în  acelaşi  loc  ca  la  competiţiile individuale.  La  indicaţia  sa  cele  două echipe vor intra pe partea corespunzătoare, aliniindu-se la marginea suprafeţei de luptă, faţă în faţă,
 în  ordine  descrescătoare  a  categoriilor  de  greutate,  cel  mai  greu  aflându-se  cel  mai  aproape  de arbitru. 


 b) La comanda arbitrului cele două echipe, după ce salută la intrarea pe suprafaţa de luptă, vor inainta pe saltea către poziţia de start. 


 c) Arbitrul  va  da  comanda  echipelor  să  se  întoarcă  înspre  Joseki,  ţinând  braţele  întinse paralel înainte, cu palmele în sus şi va anunţa Rei, care va fi executat simultan de toţi componenţii 
celor două echipe.

Arbitrul nu va saluta. 


 d) Apoi arbitrul va da comanda cu ajutorul braţelor întinse în faţă, având palmele faţă în faţă, “Otagai-Ni” (salutul între combatanţi). 

Combatanţii vor fi din nou faţă în faţă iar arbitrul anunţă Rei care va fi executat la fel ca în secţiunea precedentă. 


 e) După terminarea ceremoniei de salut, componenţii celor două echipe vor ieşi de pe saltea prin acelaşi loc pe unde au intrat, aşteptând sportivii fiecărei echipe să îşi desfăşoare meciurile. 

La fiecare meci se va executa procedura de salut ca la competiţiile individuale. 


 f) După terminarea ultimului meci al întâlnirii, arbitrul va da comanda echipelor să procedeze conform celor descrise în paragraful a şi b, anunţând apoi câştigătorul. 

Ceremonia de salut se va face în ordine inversă precum cea de început a luptei, sportivii salutându-se întâi între  ei şi apoi spre Joseki. 


 2. Combatanţii pot saluta la intrarea şi ieşirea de pe suprafaţa de luptă, cu toate că nu este obligatoriu. 


 La  intrarea  pe  tatami,  sportivii  trebuie  să  înainteze  spre  intrarea  pe  suprafaţa  de  luptă  în acelaşi timp. 


 Sportivii nu trebuie să dea mâna înainte de începutul meciului. 


 3.  Sportivii vor înainta apoi spre marginea suprafeţei de luptă (pe suprafaţa de siguranţă) în partea corespunzătoare conform ordinii meciurilor (primul strigat în dreapta arbitrului iar  al doilea 
strigat în stânga arbitrului) şi vor aştepta acolo.


La semnalul arbitrului, sportivii vor înainta pe saltea către  poziţia  de  start,  se  vor  saluta  între  ei  simultan  şi  vor face  un  pas  în  faţă  cu  piciorul  stâng. 


 Odată terminat meciul, după anunţarea rezultatului de către arbitru, sportivii vor face simultan un pas înapoi cu piciorul drept şi se vor saluta reciproc. 


 Dacă sportivii nu salută sau o fac incorect (oricine nu are un unghi de 30 de grade măsurat de  la  şold)  arbitrul  îi  va  atrage  atenţia sportivului  respectiv  să  execute  salutul corect.  

Este  foarte  importantă executarea salutului într-un mod corect. 

4. Lupta va începe întotdeauna din poziţia în picioare când arbitrul anunţă Hajime. 


 5. Doctorul acreditat poate cere arbitrului oprirea luptei în cazurile şi cu consecinţele stipulate în articolul 29. 


 6.  FIJ  a  decis  reglementarea  funcţiilor  antrenorilor  în  timpul  luptei. 

 Aceste  măsuri  vor  fi aplicate la toate competiţiile organizate de FIJ şi care dau acces sportivilor în clasamentul mondial (Ranking List). 


 Antrenorii trebuie să stea jos în locul rezervat lor înainte de începerea meciului. 


 a) Antrenorii nu pot da indicaţii sportivilor în timp ce aceştia se luptă. 


 b) Doar în pauze (între Mate şi Hajime) antrenorilor li se va permite a da indicaţii sportivilor lor. 


 c) După  terminarea  pauzei  şi  reînceputul  luptei  (Hajime),  antrenorii  trebuie  să  păstreze  din nou liniştea şi să nu gesticuleze. 


 d) Dacă un antrenor nu respectă regulile acesta va primi un avertisment.


 e) Dacă antrenorul repetă atitudinea, acesta va primi un al doilea avertisment şi va fi scos în afara suprafeţei de competiţie, el neputând fi înlocuit în acest meci. 


 f) Dacă  antrenorul  respectiv  continuă  să  aibă  aceeaşi  atitudine  şi  în  afara  suprafeţei  de competiţie, el va fi penalizat. 

Sancţiunea poate atrage retragerea acreditării. 


 7. Membrii Comisiei de Arbitrii pot întrerupe lupta. 


 Juriul FIJ va interveni doar atunci când s-a produs o greşeală care trebuie rectificată. 


 Intervenţia şi orice modificare a deciziei arbitrilor de către Comisia de Arbitrii se va face doar în circumstanţe excepţionale. 

Comisia de Arbitrii va interveni doar atunci când cosideră necesar.  


 Membrii  Comisiei,  la  fel  ca  arbitrii,  trebuie  să  fie  de  naţionalitate  diferită  faţă  de  cea  a 
 
sportivilor de pe saltea. 


 Nu  există  apel  pentru  antrenori,  dar  aceştia  se  pot  apropia  de  masa  Comisiei  pentru  a observa motivul schimbării deciziei finale.