Articolul 16. Trecerea în Ne Waza

Articolul 16. Trecerea în Ne Waza
 
 
 1.  Sportivii  pot  trece  din  poziţia  Tachi-Waza  în  Newaza  doar  în  condiţiile  stipulate  în prezentul  articol. 

 Totuşi,  dacă  tehnica  folosită  nu  are  continuitate,  arbitrul  va  anunţa  Mate  şi  va ordona sportivilor reluarea luptei din poziţia iniţială. 


 2. Situaţii permise de trecere din Tachi-Waza în Newaza. 


 a) Când  un  sportiv  după  ce  a  obţinut  un  rezultat  printr-o  tehnică  de  proiectare,  trece  fără întrerupere în Newaza şi preia ofensiva. 


 b) Când  un  combatant  cade  la  sol,  în  urma  aplicării  unei  proiectări  nereuşite,  celălalt combatant poate beneficia de poziţia dezechilibrată a adversarului pentru a-l conduce la sol. 


 c) Când  un  combatant  obţine  un  oarecare  efect  prin  aplicarea  unei  tehnici  de  Shime-waza sau Kansetsu-Waza în poziţia în picioare şi apoi trece fără întrerupere în Newaza. 


 d) Când un combatant îşi antrenează adversarul în Newaza prin aplicarea abilă a unei mişcări care nu poate fi considerată ca o tehnică de proiectare. 

 

e) În orice alt caz neprevăzut în acest articol, când un combatant cade sau este punctul să cadă, celălalt combatant poate prelua avantajul faţă de poziţia adversarului său pentru a-l conduce în Newaza. 
  

3. Excepţii 


 a) Când un combatant îşi trage adversarul la sol în neconcordanţă cu articolul 16 paragraful 2 iar adversarul său nu preia avantajul asupra situaţiei pentru a continua în Newaza, arbitrul trebuie să anunţe Mate şi să acorde Shido combatantului care a încălcat articolul 27.7. 

Dacă adversarul preia avantajul asupra situaţiei Newaza poate continua.