Articolul 17. Aplicarea lui Mate

Articolul 17. Aplicarea lui Mate 
 
 1. General 


 Arbitrul  va  anunţa  Mate  pentru  a  opri  temporar  lupta  în  situaţiile  prevăzute  în  prezentul articol.  Sportivii  trebuie  să  revină  la  locurile  ocupate  la  începutul  luptei  conform  aticolului  1 paragraful 3 din prezentul regulament. 

 Pentru a reporni lupta arbitrul trebuie să anunţe Hajime. 


 Excepţie se face atunci când Mate se dă pentru a acorda Shido unui sportiv. In acest caz combatanţii vor rămâne pe loc, fără a mai fi nevoie să se întoarcă în poziţia de start (Mate-Shido-Hajime). 

 Atunci când se dă Shido pentru părăsirea suprafeţei de luptă sportivii vor reveni la poziţia de start iniţială. 


 După ce a anunţat Mate, arbitrul trebuie să privească combatanţii pentru a fi sigur că ei au 
 auzit şi nu continuă lupta sau pentru evitarea oricărui incident.  


 2. Situaţii în care arbitrul anunţă Mate: 


 a) Când ambii sportivi părăsesc complet suprafaţa de luptă. 


 b) Când unul sau ambii sportivi săvârşesc un act interzis conform articolului 27 din prezentul regulament. 


 c) Când unul sau ambii sportivi sunt răniţi sau li se face rău. Dacă apare vreuna din situaţiile prevăzute  în  articolul  29,  arbitrul,  după  ce  anunţă  Mate,  va  chema  doctorul  pentru  acordarea asistenţei medicale necesare conform articolului mai sus menţionat, fie la cererea sportivului, fie din 
proprie  iniţiativă,  în  funcţie  de  gravitatea  rănirii  şi  îi  va  permite  sportivului  să  adopte  orice  altă poziţie, diferită faţă de cea de start, pentru a optimiza intervenţia medicală. 


 d) Când este necesar ca unul sau ambii combatanţi să-şi rearanjeze judogi. 


 e) Când în Newaza nu există un progres evident. 


 f) Când  un  combatant  reia  o  poziţie  în  picioare,  sau  jumătate  în  picioare,  ridicându-se  din 

Newaza  cu  adversarul  în  spate,  cu  mâinile  complet  ridicate  de  pe  Tatami,  indicând  faptul  că oponentul său a pierdut controlul. 


 g) Când un combatant se ridică în picioare din Newaza şi îşi ridică adversarul de pe saltea, 
care se află culcat pe spate cu unul sau ambele picioare acroşate de orice parte a combatantului. 


 h) Când un combatant aplică sau încearcă să aplice o tehnică de Kansetsu-waza sau Shime-
waza din poziţia în picioare şi rezultatul nu este suficient de aparent. 


 i) Când un combatant începe sau execută orice tehnică preparatorie pentru tehnici de lupte 
 sau  de  wrestling  (nu  tehnici  de  judo),  arbitrul  va  anunţa  imediat  Mate,  încercând  să  oprească sportivul respectiv să ducă la bun sfârşit acţiunea respectivă. 


 j) În orice alt caz în care arbitrul consideră că este necesar să o facă. 


 3. Situaţii în care arbitrul nu trebuie să anunţe Mate. 


 a) Arbitrul  nu  trebuie  să  anunţe  Mate  pentru  a  împiedica  sportivii  să  iasă  din  suprafaţa  de luptă, în afară de cazul în care situaţia este considerată periculoasă. 


 b) Arbitrul nu trebuie să anunţe Mate atunci când un combatant care a scăpat din Osaekomi-waza, Shime-waza sau Kansetsu-waza pare a avea nevoie de odihnă sau cere o pauză. 


 4. Situaţii excepţionale 


 a) Dacă  arbitrul  anunţă  Mate  din  greşeală  în  timpul  luptei  în  Ne-waza  iar  combatanţii  se separă, arbitrul poate, dacă este posibil şi în concordanţă cu regula “majorităţii de trei”, să-i reaşeze într-o  poziţie  cât  mai  apropiată  posibil  de  aceea  pe  care  au  avut-o  în  momentul  lui  Mate  şi  va 
ordona reluarea luptei, aceasta pentru a repara dezavantajul produs unuia dintre combatanţi.