Articolul 19. Sfârşitul luptei

 Articolul 19. Sfârşitul luptei 
 
1.  Arbitrul  va  anunţa  Sore-made  pentru  a  indica  sfârşitul  luptei  în  cazurile  stipulate  în prezentul  articol.  După  efectuarea  acestui  anunţ,  arbitrul  trebuie  în  continuare  să  privească combatanţii pentru a fi sigur că ei au auzit şi nu mai continuă lupta. 


Arbitrul trebuie să indice combatanţilor să-şi rearanjeze judogi, dacă este necesar, înainte de a anunţa rezultatul luptei. 


După  ce  a  anunţat  rezultatul  luptei  făcând  gestul  corespunzător  conform  articolului  8, combatanţii  vor  face  un  pas  înapoi,  execută  salutul  şi  părăsesc  suprafaţa  de  luptă  prin  partea laterală, ieşind apoi prin suprafaţa de siguranţă. 


La ieşirea de pe saltea, sportivii trebuie să aibă judogi aranjat în mod corespunzător şi nu trebuie să îndepărteze nicio parte a judogi sau centura înainte de părăsirea câmpului de competiţie ”FOP (Field of play)”.  


Dacă arbitrul atribuie din eroare victoria unui combatant, cei doi arbitrii de la masă trebuie să se  asigure  că  acesta  a  corectat  decizia  eronată,  înainte  ca  arbitrul  să  părăsească  suprafaţa  de competiţie, moment după care decizia devine definitivă, fără posibilitatea de a fi modificată. 


Dacă un membru al Comisiei de Arbitrii observă eroarea, acesta îi poate chema pentru le indica acest lucru, însă, conform paragrafului de mai jos, cei trei arbitrii vor decide. 

Toate acţiunile şi deciziile luate în concordanţă cu regula ”majorităţii de trei” de către arbitrii vor fi finale şi fără drept de apel. 


2. Situaţii de Sore-made. 


a) Când un combatant obţine Ippon sau Waza-ari-awasete-Ippon (Articolul 20 şi 21). 


b)În caz de Kiken-gachi (Articolul 28). 


c) În caz de Hansoku-make (Articolul 27). 


d) Când un combatant nu mai poate continua lupta din cauza rănirii (Articolul 29). 


e) Când timpul alocat pentru luptă s-a terminat. 


3. Arbitrul va acorda victoria după cum urmează: 


a) Combatantul care a obţinut Ippon sau echivalentul, va fi declarat învingător. 


b) În  absenţa  Ippon-ului  sau  echivalent,  învingătorul  trebuie  să  fie  declarat  pe  următoarele baze: un waza-ari întrece orice număr de yuko. 


c) În absenţa unui punctaj sau în cazul în care punctajul este identic în dreptul ambilor sportivi (Waza-ari,  Yuko),  sportivul  cu  cele  mai  puţine  penazări  (Shido)  câştigă.  În  caz  contrar  (egalitate perfectă  atât  la  puncte  cât  şi  la  penalizări)  rezultatul  va  fi  stabilit  în  urma  unui  meci  de  ”Golden Score” atât în competiţia individuală cât şi pe echipe. 28 
 
4. ”Golden Score” (Punctul de aur) 


Când  timpul  alocat  pentru  luptă  se  termină  în  condiţiile  paragrafului  3.c.  ale  prezentului articol,  arbitrul  trebuie  să  anunţe  Sore-made  pentru  a  opri  temporar  lupta  şi  combatanţii  se  vor întoarce la locurile lor de început ale luptei.

 
Nu este limită de timp la Golden Score dar scorul înregistrat pe tabelă în primul meci va fi 
păstrat. 
Arbitrul  va  anunţa  Hajime  pentru  a  reporni  lupta.  Nu  va  fi  nicio  perioadă  de  odihnă  între 
sfârşitul meciului iniţial şi începutul meciului de Golden Score. 


Meciul  ia  sfârşit  imediat  ce  unul  dintre  combatanţi  este  penalizat  cu  Shido  (acesta  pierde meciul) sau dacă unul dintre sportivi punctează (acesta câştigă) iar arbitrul va anunţa Sore-made.

 
Primul care primeşte Shido pierde sau primul care punctează câştigă. 


Într-o luptă de Golden Score, când unul dintre combatanţi este ţinut într-o tehnică de fixare şi Osaekomi a fost anunţat, arbitrul trebuie să permită menţinerea fixării până la împlinirea celor 20 de secunde (Ippon) sau până când intervine 


Toketa sau Mate, sau până când este realizată o tehnică de Shime-Waza/Kansetsu-Waza cu efect imediat. 

În acest caz concurentul trebuie să câştige cu punctajul realizat. 


Dacă  în  timpul  unui  meci  de  Golden  Score  se  atribuie  un  Hansoku-make  direct,  rezultatul pentru concurentul penalizat va induce aceleaşi consecinţe ca şi în cazul unui meci normal. 


În  cazul  în  care  arbitrul  decide  să  penalizeze  unul  dintre  sportivi,  el  trebuie  întâi  să  se consulte cu arbitrii de la masă şi să ia decizia conform regulii ”majorităţii de trei”. 


5. Situaţii speciale de Golden Score 


a) Dacă doar unul din cei doi combatanţi îşi exercită dreptul de a lupta pentru Golden Score iar celălalt combatant refuză, combatantul care doreşte să lupte va fi declarat învingător prin Kiken Gachi.

 
b) În cazul în care ambii combatanţi obţin simultan Ippon în timpul primei lupte, rezultatul va fi decis printr-un meci de Golden Score. În caz de Ippon simultan în timpul Golden Score, arbitrul va anunţa Mate şi va continua meciul, fără a lua în considerare aceste acţiuni în scopul punctării lor. 


c) În  cazul  în  care  ambii  combatanţi  sunt  penalizaţi  simultan,  prin  acumulare,  cu  Hansoku-make  (rezultat  al  unor  penalizări  cu  Shido  succesive),  rezultatul  final  va  fi  decis  de  un  meci  de Golden Score. 

d) În cazul în care ambii combatanţi sunt penalizaţi simultan cu Hansoku-make direct, ambii combatanţi vor fi excluşi din concurs. 
 
6. Sistemul CARE 


Sistemul Care, aşa cum este definit în acest regulament precum şi în SOR (Regulamentul Sportiv şi de Organizare) intră sub competenţa exclusivă a Comisiei de Arbitrii.


Nimeni altcineva nu poate interveni sau redefini funcţiile sistemului CARE contrar prezentului regulament sau în ceea ce priveşte aspectele care nu au fost cuprinse în decizia Comisiei de Arbitrii în această privinţă.  

Se foloseşte în următoarele situaţii: 


 a) Membrul Comisiei va interveni, oprind lupta şi va informa toţi arbitrii în situaţiile prezentate mai jos. 


b) Membrul  Comisiei  poate  acorda  o  apreciere  pozitivă  tuturor  arbitrilor  (fără  a  opri  lupta) atunci  când,  în  opinia  sa  şi  după  ce  a  vizualizat  acţiunea  atât  live  cât  şi  în  reluare  pe  sistemul CARE, este de acord cu opinia arbitrilor. 


Vizualizarea  este  obligatorie  cu  sistemul  CARE  pentru  întărirea  deciziei  luată  pe  saltea  în următoarele cazuri:

 
a) Orice decizie care presupune terminarea meciului, atât la în timpul normal de luptă cât şi la Golden Score. 


b) Acţiunile  de  Kaeshi  unde  sunt  dificultăţi  în  aprecierea  determinării  sportivului  care  are controlul final al acţiunii, aceasta implicând terminarea meciului.  


Vizualizarea cu sistemul CARE şi comunicarea cu arbitrii conform prezentului articol va fi la discreţia membrului Comisiei care supervizează salteaua. 
Nicio altă persoană nu va putea folosi sau cere folosirea sistemul CARE în afară de Comisia de Arbitrii.