Articolul 20. Ippon

Articolul 20. Ippon 
 
  Arbitrul  trebuie  să  anunţe  Ippon  atunci  când  el  consideră  că  tehnica  aplicată  corespunde următoarelor criterii: 


a) Cînd un combatant îşi proiectează cu control adversarul, cu impact real direct pe spate, cu forţă  şi  viteză  considerabilă.  


  Când  căderea  se  face  prin  rulare,  fără  un  impact  real,  nu  se  poate acorda Ippon. 

  Toate  situaţiile  în  care  un  combatant  execută  în  mod  deliberat  “podul”  (capul  şi  unul  sau ambele  picioare  în  contact  cu  tatami)  va  fi  considerat  Ippon. 


  Decizia  este  luată  pentru  siguranţa sportivilor în scopul descurajării acestor tehnici care le pot pune coloana cervicală în pericol. 
  De asemenea încercarea de a face podul (arcuirea corpului) poate fi considerată “pod”. 


b) Când un combatant îşi ţine adversarul cu Osaekomi-waza imobilizat timp de 20 secunde după anunţul Osaekomi. 

 
c) Când un combatant abandonează bătând cel puţin de două ori cu mâna sau cu piciorul sau zice Maitta (Abandonez!) în general ca rezultat al unei tehnici de Osaekomi-waza, Shime-waza sau Kansetsu-waza. 


d) Când un combatant este în incapacitate de a mai continua lupta, ca efect al unei tehnici de Shime-waza sau Kansetsu-waza. 


2. Echivalenţe 


  Dacă un combatant este penalizat cu Hansoku-make, celălalt va fi declarat imediat învingător 
cu un scor echivalent cu Ippon. 

3. Situaţii deosebite 


a) Tehnici simultane. Atunci când ambii sportivi cad în urma unui atac care pare a fi simultan 
şi dacă arbitrul si judecătorii nu pot determina care tehnică este dominantă, nu se va acorda niciun rezultat. 

b) În cazul în care ambii combatanţi punctează cu Ippon simultan arbitrul va acţiona conform