Articolul 27. Acte interzise şi penalizări

Articolul 27. Acte interzise şi penalizări 
 
Actele interzise se împart în infracţiunui uşoare (Shido) şi infracţiuni grave (Hansoku-make). 
Infracţiunile uşoare se penalizează cu Shido. 
Infracţiunile grave se penalizează cu Hansoku-make direct. 
Arbitrul  va  atribui  o  penalizare  de  Shido  sau  Hansoku-make  în  funcţie  de  gravitatea 
infracţiunii. 
În timpul luptei se pot acorda trei de Shido aceluiaşi combatant, al patrulea va fi Hansoku-
make  (3  avertismente  urmate  de  descalificare).  Shido  nu  se  reflectă  în  punctaj  tehnic  pentru 
adversar, doar tehnicile pot aduce puncte pe tabela de scor. La sfârşitul luptei, dacă punctajul este 
acelaşi pe tabelă, sportivul cu cel mai mic număr de Shido câştigă. Dacă lupta continuă la Golden 
Score, primul care primeşte Shido pierde sau primul care punctează câştigă. 
Shido va fi acordat pe loc, fără a fi nevoie ca sportivii să se întoarcă la locurile de început ale 
luptei (Mate, Shido, Hajime) exceptând cazul în care Shido se dă  pentru părăsirea suprafeţei de 
luptă. 
Atribuirea unui Hansoku-make direct înseamnă că acel combatant este descalificat din meci 
şi  exclus  din  competiţie  în  anumite  cazuri  grave,  iar  lupta  ia  sfârşit  conform  articolului  19  litera 
c).(vezi Anexă). 
Ori de câte ori arbitrul atribuie o penalizare, el trebuie să indice motivul penalizării printr-un 
gest.  
O  penalizare poate  fi atribuită  după  anunţul  Soremade  pentru  orice  act  interzis  săvârşit  în 
timpul luptei sau, în anumite cazuri excepţionale, pentru acte grave comise după semnalul de sfârşit 
al luptei, dacă decizia nu a fost dată. 
SHIDO (Grupa infracţiunilor uşoare) 
a)Se penalizează cu Shido orice combatant care comite o infracţiune uşoară: 

1)  A evita intenţionat priza (Kumikata) în scopul de a împiedica o acţiune de luptă. 
2)  A  adopta  o  poziţie  defensivă  exagerată  în  poziţia  în  picioare,  după  stabilirea  prizelor.  (În 
general mai mult de 5 secunde). 
3)  A face o acţiune destinată să dea impresia unui atac, dar care arată clar că nu există intenţia 
de a-şi proiecta adversarul. (Atac fals). 
Atacul fals este atunci când: 
Tori nu are intenţia de a proiecta. 
Tori atacă fără prize (Kumikata) sau dă drumul imediat la prize. 
Tori execută un atac sau o succesiune de atacuri repetate fără a îl dezechilibra pe Uke. 
Tori bagă piciorul între picioarele lui Uke pentru a bloca posibilitatea executării unui atac. 
4)  În poziţia în picioare, a ţine continuu în scop defensiv extremitatea mânecii (lor) adversarului 
(în general mai mult de 5 secunde) sau a lua priză prin înşurubarea mânecii. 
5)  În  poziţia  în  picioare,  a  ţine  continuu  degetele  uneia  sau  ambelor  mâini  ale  adversarului 
întrepătrunse în scop defensiv pentru a împiedica o acţiune de luptă. (În general mai mult de 
5 secunde) 
A  apuca  încheietura  sau  mâinile  adversarului  cu  scopul  de  a  evita  priza  sau  atacul 
adversarului trebuie penalizat cu Shido. 
6)  A-şi  deranja  intenţionat  Judogi,  deznoda  sau  reînnoda  centura  sau  pantalonii  fără 
permisiunea arbitrului. 
7)  A  trage  adversarul  la  sol  pentru  a  continua  lupta  în  Newaza  într-un  mod  neconform  cu 
articolul 16. 
8)  A  introduce  unul  sau  mai  multe  degete  în  mâneca  adversarului  sau  baza  pantalonului 
adversarului. 
9)  În poziţia în picioare, a lua orice altă priză decât cea normală, fără să atace. 
10)  În poziţia în picioare, înainte sau după ce s-au stabilit prizele (Kumikata), a nu efectua mişcări 
de atac. (Vezi Anexa Noncombativitate). 
11)  A prinde capătul mânecii (lor) între degetul mare şi celelalte degete (priza “pistol”). 
12)  A prinde capătul mânecii (lor) prin plierea ei de deasupra (priza “buzunar”). 
Priza pistol şi cea buzunar pe capătul mânecii adversarului fără atac imediat se penalizează 
cu Shido.  
13)  A îmbrăţişa adversarul cu scopul de a îl proiecta (priza urs).  
Totuşi, nu se acordă Shido dacă unul dintre combatanţi, Tori sau Uke, are priză (Kumikata) 
cu cel puţin o mână pe adversar. În acest caz, atât Tori cât şi Uke pot executa priza urs cu 
scopul de a proiecta. Nu se acordă Shido. 
14)  A înfăşura extremitatea centurii sau a jachetei în jurul oricărei părţi a corpului adversarului. 
15)  A apuca judogi în gură. (Ori judogi propriu ori judogi adversarului). 
16)  A pune mâna, braţul, piciorul sau laba piciorului direct pe faţa adversarului. 
17)  A băga piciorul sau laba piciorului după guler, rever sau centura adversarului. 
18)  A  aplica  Shime-waza  folosind  capetele  bluzei sau  centurii  proprii sau  ale  adversarului,  sau 
utilizând doar degetele. 
19)  A părăsi intenţionat suprafaţa de luptă sau a-şi forţa adversarul să părăsească suprafaţa de 
luptă atât în picioare cât şi la sol. (Vezi articolul 9 Excepţii). 
Dacă un combatant pune un picior în afara suprafeţei de luptă fără a ataca imediat sau fără a 
se întoarce imediat în interiorul suprafeţei de luptă, atunci acesta primeşte Shido. Dacă iese 
cu ambele picioare din suprafaţa de luptă este penalizat cu Shido. 
Dacă  un  combatant  este  împins  în  afara  suprafeţei  de  luptă  de  oponentul  său,  atunci 
oponentul primeşte Shido. 
(Sportivii nu vor fi penalizaţi dacă părăsesc suprafaţa de luptă atunci când atacul este iniţiat 
într-o poziţie validă). 
20)  A aplica foarfeca cu picioarele (Dojime) în jurul trunchiului, gâtului sau capului adversarului. 
(Foarfecă cu picioarele încrucişate în timp ce execută o extensie a lor). 
21)  A lovi mâna sau braţul adversarului, cu genunchiul sau piciorul, în scopul de a îl obliga să 
lase priza sau a lovi piciorul sau glezna adversarului fără a aplica nicio tehnică. 
22)  A răsuci (a da peste cap) degetul (ele) adversarului în scopul de a-i rupe priza. 
23)  A rupe priza adversarului cu ambele mâini. 
24)  A acoperi marginea jachetei cu scopul de a împiedica adversarul să apuce priza. 
25)  A forţa adversarul fie cu una, fie cu ambele mâini, să ia o poziţie defensivă(aplecat), fără a 
ataca imediat se penalizează cu Shido pentru blocare. 


HANSOKU-MAKE (Grupa infracţiunilor grave) 
b)Se  penalizează  cu  Hansoku-make  orice  combatant  care  comite  o  infracţiune  gravă,  sau 
care, după ce a primit 3 Shido, comite în continuare o infracţiune uşoară. 
1)  A  aplica  Kawazu-gake.  (A  proiecta  adversarul  înfăşurând  piciorul  în  jurul  piciorului 
adversarului, fiind cu faţa mai mult sau mai puţin în aceeaşi direcţie cu adversarul şi căzând 
pe spate peste el). 
2)  A aplica Kansetsu-waza (luxaţie) oriunde în altă parte decât asupra articulaţiei cotului. 
3)  A ridica adversarul întins pe sol pentru a-l arunca pe saltea. 
4)  A secera prin interior piciorul de sprijin al adversarului atunci când aplică o tehnică cum ar fi 
Harai-Goshi etc. 
5)  A nu ţine cont de indicaţiile arbitrului. 
6)  A face remarci sau gesturi inutile sau dezagreabile la adresa adversarului sau arbitrului, în 
timpul luptei. 
7)  A  aplica  orice  acţiune  care  riscă  să  rănească  adversarul,  în  special  gâtul  sau  coloana 
vertebrală a acestuia, sau care poate fi împotriva spiritului judoului. 
8)  A se lăsa să cadă direct pe saltea aplicând sau încercând să aplice o tehnică cum ar fi Ude-
hishigi-waki-gatame. 
9)  A plonja cu capul înainte în saltea, aplecat în faţă şi în jos, aplicând sau încercând să aplice o 
tehnică cum ar fi Uchi-mata, Harai-goshi, etc sau a cădea direct pe spate în timp ce execută 
sau încearcă să execute tehnici cum ar fi Kata-guruma atât din poziţia în picioare cât şi pe 
genunchi. 
10)  A  se  lăsa  să  cadă  voluntar  pe  spate  cu  adversarul  agăţat  pe  spate,  fiecare  combatant 
controlând mişcările celuilalt. 
11)  A purta orice obiect dur sau metalic (acoperit sau nu). 
12)  Toate atacurile sau blocajele cu una sau ambele mâini, sau cu unul sau ambele braţe sub 
centură în Tachi-waza vor fi penalizate cu Hansoku-make. Este posibilă priza pe picior doar 
atunci când cei doi combatanţi se află într-o poziţie clară de Newaza iar acţiunea din Tachi-
Waza s-a terminat. 
13)  Orice acţiune împotriva spiritului judoului poate fi penalizată cu Hansoku-make direct în timpul 
luptei. 
 
Când un combatant a repetat o infracţiune uşoară şi trebuie să fie penalizat cu al patrulea 
Shido, arbitrul, după consultarea cu ceilalţi doi arbitrii, va atribui combatantului Hansoku-make, ceea 
ce înseamnă că al patrulea Shido nu mai este anunţat ca “Shido” ci va fi anunţat direct Hansoku-
make. Meciul se termină în concordanţă cu prevederile articolul 19 c).