Anexă Articolul 27. Acte interzise şi penalizări

Anexă Articolul 27. Acte interzise şi penalizări 

Arbitrii  sunt  autorizaţi  să  acorde  penalizări  potrivit  intenţiei  sau  situaţiei  şi  în  cel  mai  bun interes al sportului. 

Dacă arbitrul decide să penalizeze combatantul (ţii), cu excepţia lui Sono-mama în Newaza, el  trebuie  să  oprească  temporar  lupta,  anunţând  Mate  şi  să  anunţe  penalizarea  indicând combatantul (ţii) care au săvârşit actul interzis.
 
Înainte de a atribui Hansoku-make, arbitrul trebuie să se consulte cu ceilalţi arbitrii şi să ia decizia în conformitate cu regula “majorităţii de trei”. Dacă ambii combatanţi încalcă regulamentul în acelaşi timp, fiecare în parte va fi penalizat în funcţie de gravitatea infracţiunii comise. 

Dacă ambii combatanţi au fost penalizaţi cu 3 Shido şi în continuare fiecare primeşte o nouă penalizare, ei trebuie să fie declaraţi Hansoku-make amândoi. 


O penalizare în Newaza trebuie aplicată în aceeaşi manieră ca în Osaekomi (Anexă Articolul 

26, paragraful 2 şi 3). 

a) Shido 

1) Dacă un combatant rupe de trei ori priza adversarului în timpul luptei pentru priză (Kumi-Kata), arbitrul trebuie să îl penalizeze cu Shido. 
 
7) Dacă  un  combatant  îşi  trage  adversarul  la  sol  într-un  mod  neconform  cu  articolul  16  iar oponentul său nu preia avantajul asupra situaţiei în Newaza, arbitrul trebuie să anunţe Mate, oprind temporar lupta, şi va atribui Shido combatantului care a încălcat articolul 16 (fără a readuce sportivii la poziţia de start). 

9) ”Priza  normală”  este  cea în  care  braţul  stâng de  oriunde  din  partea  dreaptă  a  jachetei adversarului  fie  mâneca,  gulerul,  zona  toracică,  deasupra  umărului  sau  pe  spate,  şi  cu  mâna dreaptă  oriunde  pe  partea  stângă  a  jachetei  adversarului  fie  mâneca,  gulerul,  zona  toracică, deasupra umărului sau pe spate, întotdeauna deasupra centurii. 

Dacă  un  combatant  continuă  să  ţină  o  priză  anormală,  timpul  permis  pentru  aceasta  va  fi progresiv redus, chiar până la Shido direct. 

Dacă un combatant ia priză în cruce, având o mână pe partea opusă a spatelui adversarului sau pe umărul sau braţul opus al adversarului, trebuie să atace imediat, altfel arbitrul îl va penaliza cu Shido.


Nu este permisă sub nicio formă priza sub centură. 

Priza în cruce trebuie urmată de un atac imediat. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru priza pe centură sau pe aceeaşi parte. 

Un  combatant  nu  trebuie  să  fie  penalizat  pentru  o  priză  neclasică  dacă  această  priză  a rezultat  din  acţiunea  adversarului  prin  trecerea  capului  pe  sub  braţul  său.  Totuşi,  dacă  un combatant trece continuu  capul  pe  sub  braţul  adversarului  său,  arbitrul  trebuie  să  se  gândească dacă acesta nu adoptă o “atitudine defensivă exagerată”. 

Executând un cârlig cu piciorul între picioarele adversarului, cu excepţia încercării simultane de a executa o tehnică de proiectare, nu este considerată priză normală şi concurentul trebuie să atace în cel mult 5 secunde sau va fi penalizat cu Shido. 

10) Noncombativitatea poate fi considerată atunci când, în general, după 25 de secunde, nu au avut loc acţiuni de atac din partea unuia sau ambilor combatanţi.  

Penalizarea pentru noncombativitate nu trebuie atribuită în absenţa atacurilor, dacă arbitrul consideră că un combatant caută într-adevăr o ocazie favorabilă pentru atac. 


Arbitrul trebuie să penalizeze strict sportivii care nu se apucă rapid priza sau care nu permit adversarului să apuce priza. 

14) Prin  acţiunea  de  “înfăşurare”  se  înţelege  că  centura  sau  jacheta  trebuie  să facă  un  tur complet. Utilizarea centurii sau jachetei ca punct de sprijin (fără înfăşurare), spre exemplu pentru a bloca braţul adversarului nu trebuie penalizată. 

16) Faţa înseamnă partea delimitată de frunte, urechi şi maxilarul inferior. 

18) Atenţie  la  punctul  18.  Shime  Waza  nu  este  permisă  folosind  propria  centură  sau  a adversarului, sau capetele bluzei proprii sau ale adversarului, sau folosind doar degetele. 

b) Hansoku-make 

1) Chiar dacă Tori se răsuceşte/întoarce în timpul acţiunii de proiectare, aceasta se consideră în continuare Kawazu-gake şi va fi penalizată. 

Tehnici cum ar fi O-soto-gari, Ouchi-gari sau Uchi-mata unde piciorul sau laba piciorului se împleteşte cu piciorul adversarului sunt permise şi vor fi punctate. 

2) Kansetsu-waza este permisă la cadeţi. 

3) A încerca să aplice proiectări cum ar fi Harai-goshi, Uchi-mata etc, având numai o priză pe piciorul oponentului dintr-o poziţie asemănătoare cu Ude-hishigi-waki-gatame (în care încheietura pumnului adversarului este blocată sub axila celui care execută proiectarea) şi voluntar se lasă să cadă  cu  faţa  spre  saltea,  este  o  acţiune  care  va  cauza  probabil  rănirea  adversarului  şi  va  fi penalizată.


Neintenţionând să proiectezi adversarul direct pe spate este considerat periculos şi va tratat în acelaşi mod ca Ude-hishigi-waki-gatame. 

Aplicarea strictă a Regulamentului de Arbitraj în următoarele cazuri: 

INTERZIS: Priza pe picior sau blocarea piciorului 

Toate atacurile directe sau blocarea cu una sau ambele mâini sau cu unul sau ambele braţe sub centură sunt interzise. 

Penalizare:  Primul atac: HANSOKUMAKE