Articolul 28. Neprezentare şi abandon

Articolul 28. Neprezentare şi abandon 
 
 
Decizia  de  Fusen-gachi  se  va  acorda  oricărui  combatant  al  cărui  adversar  nu  se  prezintă pentru luptă. Un combatant care nu se află la locul lui de început al luptei după trei chemări făcute la intervale de un minut va pierde lupta. 

Actulamente în competiţiile FIJ există regula celor 30 de secunde – Sportivii trebuie să 
fie la locul de început în 30 de secunde. 

Pierderea luptei: Dacă unul dintre combatanţi este la locul de început al luptei, iar Comisia 
de Arbitrii observă că oponentul său nu este prezent, ei vor solicita crainicului să anunţe “ultimul apel pentru sportivul lipsă” (nu vor mai fi trei chemări la un interval de 1 minut). 

Arbitrul îl va invita apoi pe sportivul prezent să aştepte la marginea suprafeţei de competiţie. 

Tabela va cronometra 30 de secunde. Dacă până la sfârşitul celor 30 de secunde combatantul lipsă nu îşi face apariţia, arbitrul de saltea îl va invita pe sportiv în suprafaţa de competiţie şi îl va declara învingător prin Fusen-gachi. 

Sportivii care pierd un meci în acest fel pot participa la repesaj cu condiţia ca juriul FIJ să se asigure că sunt îndeplinite criteriile necesare. 

Arbitrul,  înainte  de  a  acorda  Fusen-gachi,  trebuie  să  primească  confirmarea  
Comisiei  de Arbitrii. 

Decizia  de  Kiken-gachi  se  va  acorda  oricărui  combatant  al  cărui  adversar  se  retrage  din concurs pentru orice motiv, în timpul luptei. 

Anexă Articolul 28. Neprezentare şi abandon 

Lentile  de  contact:  În  cazul  în  care  un  combatant,  în  timpul  luptei,  îşi  pierde  lentilele  de contact şi nu poate să şi le regăsească imediat, informând arbitrul că nu poate continua să lupte fără lentilele de contact, arbitrul trebuie să acorde victoria adversarului său prin Kiken-gachi, după consultarea cu arbitrii de la masă.